Gyakori kérdések


Készpénz gyorsan és bürokráciamentesen!

A legrövidebb út, hogy gyorsan jusson kölcsönhöz: a kézizálog-hitel. Értéktárgyát fedezetként elhelyezi nálunk, mi felbecsüljük és hosszadalmas hitelelbírálás nélkül egy-két percen belül átadjuk készpénzben a hitelt.  Az összeg visszafizetéséig értéktárgyát biztonságosan megőrizzük.

Amennyiben késne a visszafizetéssel, a lejárati időn belül lehetőséget biztosítunk a hitel meghosszabbítására, akár egymás után többször is! De nálunk akkor sem kerül BAR listára, ha nem tudja a kölcsönt visszafizetni.

A záloghitel előnye, hogy gyors, akár néhány perc alatt felvehető, s így pillanatok alatt megoldja az átmeneti likviditási gondokat.

A kézizáloghitel anonim, tehát nincs szükség személyi igazoló okmányokra, jövedelemigazolásra, kezesre, közüzemi számlákra.  Ha ön betöltötte 18. életévét elég, ha értéktárgyát behozza hozzánk, mi felbecsüljük és kifizetjük a hitelt készpénzben.

Az elzálogosítani kívánt értéktárgy zálogértékét a becsüs határozza meg, és a tárgykörre kihelyezhető kölcsön-kihelyezési maximummérték ismeretében az ügyfél dönthet az általa igényelt kölcsön összegéről.

Minden 18. életévét betöltött személy.

Kivételt képez az a személy, akinek láthatóan hiányzik vagy csökkent a zálogügylet intézéséhez szükséges belátási képessége.

Hozza el ékszerét, értéktárgyát a legközelebbi zálogfiókunkba.

Becsüs munkatársunk megvizsgálja ékszerét, értéktárgyát és megállapítja a kölcsön összegét.

Ön a pénztárnál rögtön megkapja a kölcsönt készpénzben és az ügylet anonim bizonylatát, a zálogjegyet.

Az elveszett zálogjegy megsemmisítését személyesen kérheti, az erre szóló okmány aláírásával. Abban a zálogfiókban kell kezdeményezni, ahol beadásra került az értéktárgy. A személyazonosság igazolásával lehet a folyamatot elindítani, valamint szükséges a zálogtárgyról pontos, részletes leírást nyújtani (pl. zálogtárgy jellemzői, zálogjegy száma, beadás dátuma).

Arany ékszereket és tárgyakat.

A zálogfiók a zálogtárgy átvételének és a zálogkölcsön nyújtásának igazolásáról zálogjegyet és nyugtát állít ki és ad át a zálogba adó részére.

A zálogfiók által kiállított zálogjegy szabadon átruházható, bemutatóra szól, és bemutatója számára azt a jogot biztosítja, hogy az abban megjelölt zálogtárgyat, a zálogjegyet kiállító zálogfióktól kiváltsa, illetve a zálogfióktól elszámolást követeljen. A zálogjegy tartalmazza többek közt a zálogtárgy leírását, a zálogértéket és a hitel adatait és a szerződési feltételeket.

A hitel visszafizetésére választott futamidőn belül az alap díjtételek megfizetésével van lehetősége. Amennyiben a hitelt a futamidőn túl a türelmi időben fizeti vissza, az alap díjtételek megfizetésén túl a késedelmes időszakra kezelési pótdíjat és késedelmi kamatot köteles fizetni.

A türelmi idő vége a hitel lejárati idejét követő hónap utolsó napja.

A zálogfiókokban ki nem váltott tételek, a lejáratot követő hónap utolsó napjától kezdődően kényszerértékesítésre kerülnek.

A zálogtárgy a zálogjegy egyidejű bevonása mellett, a vonatkozó kölcsön és díjtételek befizetése ellenében váltható ki az elzálogosítás helyén.